Tervetuloa

KiVi-foorumiin!

KiVi-foorumi kokoaa yhteen ammattikorkeakoulujen (AMK) kielten ja viestinnän opettajat. KiVi-foorumin toimintaa koordinoi ammattikorkeakoulujen opettajista valittu Asiantuntijatiimi yhteistyössä Vastuuopettajaverkoston kanssa. Asiantuntijatiimin nykyisen toimikauden (1.8.2021–31.7.2024) keskeisimmiksi tavoitteiksi on asetettu ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen kehittäminen yhdessä rakennettujen laatukriteerien mukaisesti sekä AMK-opetuksen tunnettuuden lisääminen valtakunnallisesti. Opetusta kehitetään aktiivisessa yhteistyössä myös kielten opetuksen eri asiantuntijaorganisaatioiden kanssa sekä erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. AMK-opettajat ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 1998.