Etusivu

”Työelämä vaatii ammattikorkeakouluista valmistuvilta asiantuntijoilta jatkuvasti uudenlaisia viestintätaitoja.”

KIVI-FOORUMI

Ammattikorkeakoulujen kielten ja -viestinnän asiantuntijatiimi

Tervetuloa KIVI-foorumiin! KIVI-verkosto eli Kielten ja viestinnän asiantuntijatiimi on kollegiaalinen yhteistyöelin, joka
• kehittää kielten ja viestinnän opetusta ammattikorkeakouluissa
• edistää korkeakoulujen valtakunnallista yhteistyötä
• etsii ammattikorkeakouluista hyviä käytäntöjä niiden itsenäisen päätöksenteon tueksi ja luo siten valtakunnallisia linjauksia
• jakaa päivitettyä alan tietoutta ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien kesken
• ottaa kantaa kielten ja viestinnän opetuksen ajankohtaisiin asioihin
• tekee tunnetuksi ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetusta.