Ajankohtaista

Lausuntoja:

8.4.2016

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajien verkoston lausunto koskien hallituksen esitysluonnosta laiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi opetus-ja kulttuuriministeriölle:

AMK kielten ja viestinnän vastuuverkoston lausunto_OKM lausuntopyyntö_13_010_2016

9.5.2016

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajien verkoston lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta eduskunnan sivistysvaliokunnalle:

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuverkoston lausunto sivistysvaliokunnalle_asia hallituksen esitys HE 66_2016

Lakimuutoksia:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932
8 a § (29.6.2016/563)
Kielten ja viestinnän opetus

Ammattikorkeakoulu voi järjestää kielten ja viestinnän opetuksensa yhteistyössä toisen ammattikorkeakoulun tai yliopiston kanssa tai hankkia sen joltakin näistä. Ammattikorkeakoulun ei tarvitse koulutusvastuunsa toteuttamiseksi järjestää omaa opetusta näiltä osin.

Opetukseen 1 momentin tai yliopistolain (558/2009) 7 a §:n 1 momentin perusteella osallistuvalla opiskelijalla on rajattu opiskeluoikeus ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta opetuksen toteuttavassa korkeakoulussa.