Ajankohtaisia hankkeita

Hankkeessa kehitetään korkeakoulujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa yhdistelemällä ja uutta kehittämällä sekä valtakunnallisena että alueellisena yhteistyönä. Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, ja se on avointa valtakunnallisena tai alueellisena yhteistyönä. Lisäksi hankkeessa kehitetään opiskelijan itsearviointityökalu sekä verkostoja yhteistyölle valtakunnan tasolla tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

KiVAKO on OKM:n rahoittama kärkihanke.

http://www.kivako.fi/

DIGIJOUJOU-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulujen opetuksen kehittämisen kärkihanke, jota toteutetaan v. 2017-2019. Hankkeessa on mukana 52 ruotsin ja suomi toisena kielenä opettajaa 12 korkeakoulusta.

http://digijoujou.blogspot.com/

Tarmo Ahvenainen, AMK- kielten ja -viestinnän asiantuntijatiimi 4.2.2016

AMK-kieltenopettajien kokemuksia ja odotuksia hanketyöstä

Kyselytutkimuksen tulosten yhteenvetoraportti

AMK-kieltenopettajien kokemuksia ja odotuksia hanketyöstä 4.2.2016