Linkit

DIGIJOUJOU-hanke Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

  • Hankkeen pääkoordinaattori Heidi Rontu FT, dosentti, Aalto-yliopisto, heidi.rontu@aalto.fi

KiVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

  • Hankekoordinaattorit: teppo.varttala@haaga-helia.fi; pasi.puranen@aalto.fi

Proflang ry – Ammattikielten ja -viestinnän yhdistys

  • Puheenjohtaja: aria.kanerva@lamk.fi

Suvi-verkosto ammattikorkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opettajat

AHOT korkeakouluissa – kielet ja viestintä -teos luo kuvaa siitä, millaista ammatillinen viestintä on eri aloilla ja eri kielillä. Teoksen artikkeleita yhdistää ajatus työelämälähtöisyydestä kielten ja viestinnän oppimisessa ja osaamisen arvioinnissa. Kielitaitoa ei nähdä pelkästään lingvististen osa-alueiden summana vaan osana ammatillista viestintäkompetenssia, joka määrittyy toimialan, työyhteisön, tehtävien ja tilanteiden mukaan. Korkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen suunnittelun ja arvioinnin tueksi teos tarjoaa konkreettiset, työelämälähtöiset osaamiskuvaukset tekniikan, kaupan, kulttuurin alalle sekä sosiaali- ja terveysalalle englannin, ruotsin ja suomen kielessä sekä finskassa. Nämä osaamiskuvaukset ja niihin liittyvät arviointikriteerit auttavat oppijan osaamisen tunnistamisessa silloinkin, kun hän on hankkinut osaamisensa työelämässä tai muuten formaalin koulutuksen ulkopuolella. Teos sisältää myös esimerkkejä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta korkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksessa. Teos on toimitettu ESR-rahoitteisessa AHOT korkeakouluissa -hankkeessa, johon osallistui yhteensä noin 60 kielten ja viestinnän opettajaa 25 korkeakoulusta.

Click to access 56-AHOT-korkeakouluissa.pdf

Valmentavan koulutuksen verkkototeutus järjestetään yhteensä yhdeksän eri ammattikorkeakoulun yhteistyönä 1.4.-30.9.2019.

Lue lisää koulutuksesta Opintopolussa:

Ajankohtaista

Haku koulutukseen on päättynyt. Jos et hakenut tai tullut valituksi koulutukseen, voit kuitenkin ilmoittautua verkkototeutuksen erillisille suomen kielen opintojaksoille 28.1.2019 alkaen.

Linkit