Yhteistyötahot

Suvi-verkosto on ammattikorkeakoulujen suomen/ruotsinkielenopettajien verkosto.

https://suviverkosto.wordpress.com/

Hoppet är en riksomfattande samarbetsgrupp vars mål är att på alla möjliga sätt främja svenskundervisningen vid yrkeshögskolor, öka lärarnas färdigheter och samhörighet i Finland samt att hålla sig à jour om allt som händer inom utbildningssektorn i Norden.

https://hoppetgruppen.wordpress.com/